torsdag

Kreative male og male- og selvutviklingskurs sommer 2014

For informasjon og påmelding, E-mail: marit@eviva.no Tlf. +47 906 12294.  Bla nedover på siden og du finner mer informasjon om de forskjellige kursene.  Innhold på siden:


VELKOMMEN TIL EN KREATIV OG SPENNENDE KURSUKE I VAKRE DALSLAND I SVERIGE: 


MALE OG SANSEKURS: 11. august - 16. august 2014
5 kreative dager på Frøskog senter i Dalsland. Oppmøte mandag kveld 11. august - lørdag 16. august kl. 15.00. Kun en ledig plass!

Kun 1,5 timer fra Strømstad og ca. 2,5 timer fra Oslo ligger stedet Frøskog i vakre omgivelser nær badevann, kirke og tettstedet Fengersfors.

Frøskog senter er en vakker gammel skolestue fra 1930 på ca. 420 m2. Et hus og en eiendom med god energi og hvor hvert rom har sitt preg, lyse og luftige.

For mer informasjon bla nedover på siden.

INDIVIDUELLE TIMER! Bla nedover på siden

VIDEO FRA KREATIVT MALEKURS i 2009 (Bla nedover på siden).
EVALUERING av de "kreative malekursene" - "skryteliste", bla nedover på siden.

Generelt om kursene!

Tanken bak kursene er at "VI ER ALLE KREATIVE SKAPENDE MENNESKER". Gjennom å tegne, male modellere, skrive, lage lyd, bevege oss og dramatisere, utvikler vi oss som skapende og hele mennesker.
Den kreative utfoldelse fungerer som et bindeledd mellom den indre og den ytre verden, mellom det bevisste og det ubevisste. Dermed skapes en større balanse mellom intellekt og følelse, mellom hode og kropp.

lørdag

Dalsland - Male og sansekurs - 5 dager m/overnatting 11 - 16 august 2014

TEMA: Maleri og fantasi - indre og ytre landskap. Maleri og selvutviklingskurs.
Kurset holdes i nydelige omgivelser i Dalsland i Sverige. Kun en ledig plass!

Dette kan være et meget spennende kurs for deg som ønsker å komme i kontakt med din skapende kraft og/eller utvikle denne. Vi fordyper oss i maleri, omgivelsene og i oss selv. Det er ikke resultatet men prosessen i seg selv som kanskje blir det viktigste? Vi skal leke med form og farge og utforske forskjellige uttrykk og måter å arbeide i bilde på. Vi tar oss tid til bla. litt bevegelse, meditasjon og kanskje er vi innom andre kunstuttrykk som feks poesi, musikk, leire, drama, bevegelse/dans, historie, myter, eventyr for å gi deg mulighet til å komme i dypere kontakt med deg selv og egen kreativitet.

Det å jobbe kreativt innebærer at vi lettere kommer i kontakt med det ubevisste i oss, det er derfor viktig å være åpen i forhold til det. Kurset er ikke tenkt som et terapikurs. Det blir fokus på muligheter, ressurser, uttrykk og måter å arbeide i bildet på.

Tanken er at vi maler en del ute, i det gamle uthus eller i fellesrom, alt etter som været tilsier.

Oppmøte: Mandag kveld 11. august, mellom kl. 18.00 - 19.00. Kurset avsluttes lørdag 16. august kl. 15.00.          

Det vil være undervisning og deltakelse fra min side på dagen mellom kl. 10.00 - 17.00. En dag er det tenkt å gjøre en utflukt til et kunst og kulturstedet Not Quite i Fengersfors, tett ved Frøskog, hvor vi kan la oss inspirere av god kunst og kunsthåndtverk og kanskje inntar vi lunsj eller middag her.

Pris kr. 7.800,- Kursavgiften dekker overnatting i dobbeltrom, kurs, noe materiell som papir og pensler, enkel frokost, lunsjpakke som vi smører selv og middag.  I tillegg til kursavgiften kommer betaling for maling. Det kan være en fordel å ha med noe maling selv da det er tenkt at vi også skal male noe ute, været tatt i betraktning. Lerret må man selv ha med og de som har staffeli tar dette med. Dersom noen ønsker å leie sengetøy koster det kr. 150,-.

Husverten vår heter Anne Bodil, hun er eier og driver av stedet og vil også være kokk for oss.

Ta gjerne med avisutklipp (helst revet), foto (kopi av foto), kort, stoffbiter, blader etc. for bruk i bildene samt malervennlige klær.

Det er ikke nødvendig med malererfaring for å delta, men det kan være en fordel å ha malt noe. Det samme gjelder egenutvikling, det kan være en fordel å ha jobbet noe med seg selv. Åpenhet og nysgjerrighet i forhold til seg selv og uttrykket er imidlertid det viktigste. Det er nødvendig at du skriver noen ord om deg selv, evt. tar en telefonsamtale med meg slik at vi finner at kurset vil være riktig for deg.

Kurset kan også være spennende for de som har deltatt på kurs med meg i Stavern tidligere da kurset vil være ulikt fra år til år, hva gjelder oppgaver og innhold og helt sikkert opplevelse.

Min. 6, maks 10 deltakere.

PÅMELDING: Påmelding snarest og så lenge det er ledige plasser (først til mølla prinsippet) til Marit Skyer på E-mail: marit@eviva.no eller på tlf. (0047) 906 12294.  Depositum kr. 1.000,- ved påmelding, konto nr. 7176.06.96603. Endelig registrering skjer når depositum er innbetalt. Resten innbetales innen 1. august 2014. Bindende påmelding. Depositum refunderes ikke. Etter 1. august 2014 refunderes ikke kursavgiften.  Dersom kurset av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres fra kursholders side vil beløpene selvsagt bli refundert.

lørdag

Malekurs april 2009

Individuelle timer

Sliter du med spesielle problemer eller/og du ønsker generell selvutvikling/bevisstgjøring er det mulig å få individuelle timer hos meg innenfor følgende område:

- Veiledning/coaching hvor vi benytter kreative metoder, som et tilleggsverktøy til veiledningen.
Kreative metoder kan være tegning/maling, skriving, fortelling, puste- og kroppsøvelser, arbeid med leire, musikk etc. 

For øket bevisstgjøring, frisk tenkning benytter jeg ofte en kombinasjon av ovennevnte metoder.
Ved å bruke kreative uttrykk/kunstuttrykk (vi lager ikke kunst, men benytter kunstuttrykkene) erfarer jeg at mange får en bedre og dypere kontakt med seg selv. Vi fjerner oss litt fra hodetenkning for å komme ned i kropp, bedre kontakt med følelser og sanser, noe som gjør at vi får muligheten til å få andre, friske og nye innsikter og dialoger.

Det trengs ingen erfaring eller kunskap om kreative uttrykk fra før.

En coachingtime/veiledningstime tar fra ca - 1,5 timer - 2 timer og koster kr. 800,-.

Dersom du er i tvil om dette er noe for deg kan du gjerne ringe meg for ytterlige informasjon.

Vennligst ta kontakt på tlf. 906 12294 eller mail: marit@eviva.no

onsdag

Evaluering av kursene - "Skryteliste"

UTTALELSER - UTDRAG FRA 6 KURSDELTAGERE: Herman sier bla. ad. "Kreativt Malekurs": - Dette var et kurs som gir mye uavhengig av hvilket nivå man er på. Jeg var "fersk" i faget og lærte mye. I tillegg gir det inspirasjon til å komme videre. - Rammen rundt kurset med innledning hver dag, oppsummering, innføring i nye teknikker etterfulgt av egenutvikling. Dette var supert. Det var også et mangfold av teknikker på kort tid. Marit G. sier ad. "Kreativt Malekurs": - Veldig bra! Jeg var på en annen klode hele helgen! - Metodene var spennende og lett å ta med seg videre. Fikk nye ideer som jeg gleder til å prøve. - Kurset ga meg frihet og mestringsfølelse. Det var faste rammer med frihet innenfor disse. - Marit er en god pedagog og kurset var verdt hver en krone! Tone H., sier bl.a. ad. "Kreativt malekurs": - Et ekte kreativt kurs for alle nybegynnere og vidrekommende, eller for de som står litt stille i malingen og trenger inspirasjon. Det beste var at det var ingen prestasjons krav, bare ren kreativitet og glede. - Jeg likte den enkle formen i oppgavene, som samtidig var en kunstnerisk utfordring. - Det var fritt frem å leke og forme uten å tenke på teknikk eller "talent". Jeg fikk også et nytt perspektiv på hva som pent/stygt. - Alle fikk utrykke seg utifra hvor de var og alt var like spennende. - Marit var en behagelig og inspirerende pedagog. Kursdeltager sier bla. ad. "Kreativt malekurs": - Helhetlig, profesjonelt opplegg, tillitsvekkende og godt gjennomført kurs både pedagogisk og med rikelig kunstnerisk føde. - Kurset ble gjennomført på en måte som fikk prestasjonsangsten til å forsvinne og finne frem til teknikker som hver enkelt kan jobbe videre med hjemme. - Bortsett fra at kursholder er faglig dyktig som kunstner, var den pedagogiske formidlingen og kommentarene til oss kursdeltakere på våre arbeider positive og konstruktive. Kurset ga meg en god følelse. Kursdeltager sier bl.a ad. "Kreativt malekurs": - Nytt for meg å kunne male, uten forventninger til å presisere, med noe som skulle måles opp til andres forventninger, noe som skulle se "pent" ut.

Kristin G. sier bl.a. ad. kurset "Kreativt maleri og andre kunstuttrykk - Villkvinnekurset."

- Deltagkerne blir ledet gjennom en følelsesmessig og kretiv prosess som kan fortone seg krevende og spennende for den enkelte. Dette krever en trygg ledelse, med både kunstnerisk og psykologisk forankring. Dynamikk og tillit blant deltakerne blir også en vesentlig faktor, og slik jeg ser det henger dette nøye sammen med hvordan Marit som loser oss gjennom kurset, med varsom respekt for den enkeltes behov, og med et avstemt forhold mellom spontanitet og faste rammer. Jeg opplever det svært profesjonelt.

- For meg har dette og de foregående kursene betydd at jeg har tatt tak i min egen interesse for å male, etter mange års stillstand. Kursene har også gitt nye perspektiver i forholdet til uttrykk og kunstneriske ambisjoner. Jeg føler at jeg har fått hjelp til å komme tettere på evnene til å forløse mitt eget kreative uttrykk, i tillegg har det virket forløsende og klargjørende i forholdet til meg selv, og til andre.

- I etterkant av dette kurset har jeg hatt gode drømmer, masse energi, pågangsmot og har våknet glad. Et nytt bilde er i farta. Jeg har sagt fra til villkvinnen min at hun skal være streng med meg hver gang jeg sverter mitt eget selvbilde, og det vil hun gjøre.

Anette R. sier bla. av ad. kurset "Kreativt maleri og andre kunstuttrykk -Vilkvinnekurset":

- Det var bra å gå inn i et dypere lag av egne følelser og tanker og erfare hvordan det er å prøve å uttrykke det billedlig. Fint å erfare at det går an å bevege seg noen skritt i retning av å få mer tak i egen intuisjon. Veldig spennende øvelser med å prøve å uttrykke indre bilder og å gå i dialog med bildet etterpå. Gode instruksjoner som leder inn i nye oppdagelser, samtidig som du (Marit) gir frihet til å gå i eget tempo.

- For meg betydde kurset at jeg faktisk fikk litt mer tak i egne behov og utfordringer i forhold til viktige livsvalg. Jeg synes at kurset ga meg mye i forhold til å ta sjelen på alvor, og være i dialog med sitt indre. Jeg ble flere ganger overrasket over hva bildet fortalte meg, så jeg gjorde på en måte noen nye erkjennelser.